Miten kouluttautua yrittäjäksi?


Moni haaveilee oman yrityksen perustamisesta. Ajatus siitä, että voisi elättää itsensä täysin oman yrityksen avulla, käy normaalin palkkatyöläisen mielessä arjen töiden parissa puurtaessa. Oman yrityksen johtajana voisi säädellä työaikansa ja työskentelytapansa vapaasti, ilman työnjohdolta tulevia paineita. Hiljaisempina aikoina olisi mahdollista matkustella ja harrastaa oman mielensä mukaan. Aamuvirkku voisi aloittaa työpäivänsä hyvissä ajoin ja iltavirkku taas tehdä töitä myöhemmin illalla. Riippuen yrityksen kannattavuudesta omaa palkkatasoa olisi mahdollista säädellä yrityksen liikevaihdon mukaan. Yrityksen johdossa olisi lisäksi helppoa tehdä tietokoneella ja puhelimella hoidettavia hallinnollisia työtehtäviä kotoa käsin. Mikään ei estäisi tekemästä suunnittelutyötä vaikka rakkaan kesämökin terassilla aamukahvia siemaillen. Nyt varmaan mietit, miten on mahdollista hankkia yrittäjän koulutus ja päästä tällaiseen asemaan?

Mistä lähteä liikkeelle?

Yrittäjän koulutus ei ole pakollinen omaa yritystä perustettaessa, mutta se on todella suositeltava ponnahduslauta yritysmaailmaan siirryttäessä. Oman yrityksen perustajan on osattava katsoa yritysmaailmaa ja voimassaolevia säädöksiä monelta kantilta. Yrittäjän on tiedettävä perusasiat perustettavan yrityksen tulevasta toimialasta ja siellä jo toimivista kilpailijoista ja markkinatilanteesta. Osaamisalueeseen sisältyy myös suoraan limittyviä taitoja, kuten taloushallinto, markkinointi ja tuotantotavat. Tärkein asia on aito oma halu yrityksen perustamiseen. Lisäksi täytyy valita tarkasti yritysmuoto ja tehdä tarkka liiketoimintasuunnitelma. Aloittava yrittäjä tarvitsee paljon tietoa yrityksen alan lainsäädännöstä ja tarkasti valvotusta verotuksesta. Tämä voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta oikealla koulutuksella asiat selkiytyvät huomattavasti.

b3
b4

Nykyään yritystoimintaan

Nykyään yritystoimintaan kannustetaan jo varhaisessa vaiheessa. Jopa yläasteikäiset voivat valita yhteiskuntaopin valinnaisina aineina yritysmaailmaan tutustuvia kursseja. Kurssitarjonta ja tarjolla oleva opetus lisääntyvät siirryttäessä toisen asteen opintoihin lukioon tai ammattikouluun. Ammattikorkeakouluissa esimerkiksi tradenomin koulutus sisältää hyvin paljon oman yrityksen perustamiseen tarvittavaa koulutusta. Perusasteen ja toisenasteen kouluissa jopa perustetaan harjoitteluyrityksiä, joista osa siirtyy myöhemmin valmiina yrityksenä toimimaan oikeassakin työelämässä. Vaikka yrittäjän koulutus olisi mennyt ohi peruskoulussa tai toisen asteen kouluissa, ei silti ole myöhäistä saada opetusta yrittäjäksi ryhtymisessä. Lähes kaikista kaupungeista löytyy aikuiskoulutusta, jossa on tarjolla todella vankkaa osaamista yritysmaailman tarpeisiin. Yrittäjän koulutukseen voi hakeutua, vaikka olisi jos perustanut yrityksen ja toimisi aktiivisena yrittäjänä. Yrittäjän työ on jatkuvaa opiskelua ja kokemuksen kautta oppimista.

Aikuisopiskelu yrittäjän ammattiin

Yrittäjän koulutus ei ole vain irrallisia kursseja ja satunnaisia seminaaripäiviä. Uusi yrittäjä voi suorittaa kokonaisen yrittäjän ammattitutkinnon. Tämä tutkinto on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville sekä jo yrittäjänä toimiville henkilöille. Jo toimivan yrityksen yrittäjä voi suorittaa tutkinnon oppisopimus- tai omaehtoisena koulutuksena. Tässä tapauksessa oppimisympäristönä toimii oma olemassa oleva yritys. Tämä mahdollistaa tarjotun koulutuksen viemisen heti tuoreeltaan oman osaamisen ja yrityksen toiminnan kehittämiseen. Yrittäjän ammattitutkintoon kuuluvat kaikki oleelliset osa-alueet yrityksen perustamisesta yrityksen käytännön pyörittämiseen saakka. Ammattitutkinnon lisäksi on tarjolla myös pienempiä opetuskokonaisuuksia. Koulutusta tarjotaan myös työvoimapoliittisena koulutuksena. Tällöin yrittäjävalmennus auttaa ja kannustaa työttömäksi joutunutta henkilöä tutkimaan mahdollisuuksia siirtää oma osaaminen ja mahdollisesti aikaisemmassa työelämässä hankittu ammattitaito oman yrityksen käyttöön.