dd1

Yrittäjän palkanmaksu


Yrittäjyys on monella tapaa upea asia. Se on usein erinomainen vaihtoehto ainakin osalle ihmisistä järjestää oman toimeentulonsa ja ennen kaikkea laajemmin yhteiskunnalle yrittäjät ja yrittäjyys ovat kaiken toiminnan kulmakivi. Tästä syystä useimmat maat ja valtiot kannustavat kansalaisiaan ryhtymään yrittäjiksi. Suomessa yrittäjille on tarjolla starttirahaa, edullisia lainoja ja muita tukia toimialasta ja toimintamuodosta riippuen. Lisäksi on tarjolla lukuisia erilaisia koulutusvaihtoehtoja ja muuta neuvontaa etenkin aloittavan yrittäjän tueksi ja avuksi. Yrittäjien niputtaminen yhdeksi ryhmäksi on kuitenkin melko ongelmallista. Yrittäjät tulevat hyvin erilaisista taustoista ja heidän liiketoimintansa on erilaista. Yhteistä kaikissa tapauksissa on se, että yrittäjän palkanmaksu on aina yrittäjän itsensä vastuulla. Tähän eri ihmisillä on erilaisissa tilanteissa hyvin erilaiset mahdollisuudet. Etenkin uuden yksin toimivan henkilön aloittaessa toimintansa, yrittäjän palkanmaksu on usein se haastavin osa arkea.

Yrittäjyyteen liittyy aina taloudellinen riski

Yrittäjän palkanmaksu tarkoittaa sitä, että yrittäjänä toimivalla henkilöllä on niin paljon kassavirtaa, että hän pystyy maksamaan itselleen palkkaa eivätkä kaikki firmaan saapuvat tulot mene kulujen kattamiseen. Käytännössä jos tuloja ei tule riittävästi suhteessa menoihin, yrittäjän palkanmaksu ei onnistu ja yrittäjä joutuu pyörittämään liiketoimintaansa ilman omia tuloja.

Valitettavasti tämä on tilanne etenkin monissa pienissä yrityksissä. Itse asiassa suurin osa suomalaisista yrityksistä onkin juuri tällaisia pieniä vain yhden ihmisen firmoja tai toiminimiä. Tietenkään kaikilla ei ongelmia palkanmaksun kanssa, ja luonnollisesti myös isoilla yrityksillä saattaa olla niin pieni kassa, että palkkoihin ei riitä rahaa – yleistyksiä on vaikea tehdä. Käytännössä kykenemättömyys maksaa palkkaa voi johtaa hyvin hankaliin tilanteisiin. Yksinyrittäjällä saattaa olla esimerkiksi asuntovelkaa tai muita vastaavia säännöllisiä menoeriä, joista hän ei pysty suoriutumaan. Pahimmillaan henkilö saattaa joutua myymään asuntonsa tai muuten realisoimaan omaisuuttaan selvitäkseen päivittäisistä kuluistaan.

Jos yrittäjän palkanmaksu ei onnistu, se vaikuttaa monella tavalla sekä hänen omaansa ja läheistensä elämään käytännön tasolla. Mutta se vaikuttaa myös laajemmin yhteiskuntaan. On selvää, että ilman tuloja yrittäjä ja hänen perheensä, mahdollisesti alaikäiset lapset, joutuvat suurien uhkien alle. Näin tapahtuu etenkin silloin, jos yrittäjä on yksinhuoltaja eikä perheellä ole muita tulolähteitä. Tällöin yrittäjä joutuu turvautumaan yhteiskunnan tukiverkkoihin ja hakemaan erilaisia sosiaaliturvan muotoja kattaakseen kulunsa ja elättääkseen perheensä. Tällä on aina sosiaaliset vaikutuksensa myös perheen lapsiin, jotka yleensä aistivat vanhempiensa taloudelliset huolet. Perheen ulkopuolella yrittäjä saattaa menettää tai heikentää liikesuhteitaan muihin yrityksiin ja ihmisiin.

Yrittäminen on kuitenkin lopulta hyvä asia

Monesti yrittäjyyteen liittyviä riskejä kuitenkin suurennellaan ja päähuomio keskittyy vain mahdollisiin ongelmiin, joita yrittäjä saattaa kohdata urallaan. Tämä ei tarkoita, etteikö erilaisista haasteista ja vaikeuksista saisi ja pitäisi puhua. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on juuri yrittäjän palkanmaksu, eli se pystyykö yrittäjä todellisuudessa maksamaan itselleen palkkaa vai ei. Jos yrityksen liikeidea on kirkas, asiakkaita löytyy ja yrittäjä pysyy terveenä ja pystyy siten palvelemaan asiakkaitaan, lähtökohtaisesti suurempia ongelmia ei pitäisi syntyä. Toki yrityksen alkuvaiheessa tarvitaan aikaa asiakassuhteiden luomiselle, mutta muutaman vuoden kuluessa tilanne yleensä paranee ja yrittäjä pääsee nauttimaan kaikista yritystoiminnan eduista ja hyödyistä. Yrittäjyys tarkoittaa kuitenkin vapautta ja mahdollisuutta toimia itseä kiinnostavien asioiden parissa, mikä on usein alkuperäinen syy alkaa yrittäjäksi. Lisäksi monesti unohtuu, että yrittäjyyden ei tarvitse kestää koko työuraa, vaan henkilö, joka kokee, ettei sovellu yrittäjäksi voi hakeutua yrittäjän uran jälkeen myös palkkatyöhön.